Translate

luni, 18 martie 2013

Forme de frauda practicate in achiziții publice

Pentru cine nu stia pana acum, in achizitiile publice exista (inca) practici neortodoxe prin care nu castiga contractul ofertantul care corespunde cel mai bine nevoilor si criteriilor benficiarului ci ofertantul ”care trebuie sa castige” incurajat de cei care organizeaza procedura. Mass-media prezinta in fiecare zi astfel de licitatii, in care unii ofertanti au fost avantajati in detrimentul celor de buna-credinta. Nu cred ca este entitate comerciala sa nu fi participat vreodata la o procedura de achizitie publica si nu stie cat timp si efort iti ia sa depui o oferta buna. Ori in momentul in care intr-un domeniu doar unii castiga si altii depun oferte „de umplutura” ceva e in neregula. Conform ultimului raport CNSC, in prima parte a anului 2011 au fost depuse 3312 contestatii dintre care 57% contestau documentatia de atribuire iar 43% rezultatele procedurii.
 
Cele mai frecvente aspecte reclamate au fost:
·         cerinţele de calificare impuse de autoritãţile contractante – considerate    drept disproporţionate în raport cu natura şi obiectul contractelor;
·         factorii de evaluare utilizaţi de autoritãţile contractante;
·         criteriile de atribuire utilizate de autoritãţile contractante;
·         modul de evaluare şi desemnarea ofertelor declarate cîştigãtoare;
·         punctarea ofertelor;
·         modalitãţile utilizate pentru descalificarea unor ofertanţi;
·         lipsa unor motive legale din partea autoritãţilor contractante în momentul respingerii unor oferte.
Daca pentru o buna parte din piata achizitiilor publice lucrurile nu se pot schimba ușor la solicitarea Comisiei Europene autoritățile care gestionează fonduri structurale au fost nevoite sa adopte instrumente care sa combata frauda si conflictul de interese din jurul contractelor de achizitie publica (aprobate de Guverul României prin Nota privind măsurile necesare pentru reluarea plăților în cadrul programelor operaționale finanțate din fonduri). Astfel, printr-o informare recenta catre toti beneficiarii de proiecte AMPODCA conditioneaza rambursarea cheltuielilor de completarea unor documente care au ca scop verificarea posibilelor conflicte de interese/suspiciuni de fraudă pentru proiectele finanţate prin PO DCA.
 
Lecturand formularele putem sintetiza formele de frauda suspectate in incredintarea contractelor de achizitie publica:
 

Indicator de frauda

Descrierea Sistemului de Fraudare

Indicatori de frauda asociati factorilor de risc de tip A.

1.    Cerintele din cadrul Documentatiei de Atribuire sunt astfel definite incat sa corespunda produselor/serviciilor oferite de catre contractor sau nu respecta principiul proportionalitatii prin raportare la obiectul contractului   

Sistem de fraudare – Manipularea specificaţiilor

Descrierea sistemului:

    Cererile de oferte sau propuneri pot conţine specificaţii adaptate pentru a corespunde calificărilor sau competenţelor unui anumit ofertant. Această situaţie este frecventă în special în cazul contractelor din domeniul IT şi al altor contracte tehnice.

    Specificaţiile care sunt prea restrictive pot fi utilizate pentru a exclude alţi ofertanţi calificaţi sau pentru a justifica achiziţii dintr-o singură sursă şi pentru a evita orice concurenţă.

    Un ansamblu de specificaţii manipulate care favorizează un anumit contractant sugerează corupţie.

 

2.    In urma raspunsurilor la solicitarile de clarificari, cerintele din cadrul Documentatiei de Atribuire au fost modificate astfel incat sa corespunda produselor/serviciilor oferite de catre contractor

Sistem de fraudare – Manipularea specificaţiilor

 

3.    Cumpărătorul defineşte un articol folosind denumirea unei mărci comerciale în locul unei descrieri generice fără să folosească sintagma "sau echivalent" sau fără să justifice necesitatea prin prisma unei incompatibilităţi tehnice

 

Sistem de fraudare – Manipularea specificaţiilor

 

4.    S-au primit contestatii relevante din partea celorlalţi ofertanţi în legatură cu factorii de risc identificati

Sistem de fraudare – Manipularea specificaţiilor

 

Indicatori de frauda asociati factorilor de risc de tip B si C.

1.    Ofertantul castigator a fost favorizat pe parcursul evaluarii (i-au fost solicitate clarificari in mod preferential, a fost favorizat in aplicarea criteriilor de calificare si selectie/factorilor de evaluare)

Sistem de fraudare – Manipularea ofertelor

Descrierea sistemului

Într-o procedură de atribuire controlată insuficient, personalul însărcinat cu contractarea poate manipula ofertele după depunere, în vederea selectării unui contractant favorit (modificarea ofertelor, "pierderea" unor oferte, anularea unor oferte pe motivul unor presupuse erori conţinute în specificaţii etc.).

2.    Exista o configuraţie anormală a ofertelor (de exemplu, ofertele sunt separate de procentaje exacte, oferta câştigătoare este cu puţin sub pragul de preţ acceptat, se încadrează exact în bugetul alocat, exista diferenţe semnificative intre oferta castigatoare si celelalte oferte depuse)

Sistem de fraudare Divulgarea datelor referitoare la oferte

 

Descrierea sistemului

 

Personalul însărcinat cu contractarea, redactarea proiectului sau evaluarea ofertelor poate divulga unui ofertant favorit informaţii confidenţiale, precum bugete estimate, soluţii preferate sau date privind ofertele concurente, permiţându-i astfel să formuleze o propunere tehnică sau financiară.

3.    Oferta castigatoare pare a fi nejustificat de scăzută pentru anumite activităţi existand un risc de majorare a valorii contractului ulterior atribuirii acestuia precum si un risc de renuntare la anumite activitati din cadrul contractului

Sistem de fraudare – Oferte discrepante

 

Descrierea sistemului

 

    În acest sistem de fraudare, personalul responsabil pentru contractare furnizează unui ofertant favorit informaţii confidenţiale indisponibile celorlalţi ofertanţi, potrivit cărora, de exemplu, una sau mai multe activităţi prevăzute într-o cerere de oferte nu vor fi realizate în cadrul contractului (unele activităţi pot fi formulate în termeni vagi sau pot fi prea dificile, iar ofertantul favorit este instruit cum să liciteze). Astfel de informaţii permit firmei favorizate să depună o ofertă având un preţ mult mai redus faţă de cel al celorlalţi participanţi, oferind un preţ foarte scăzut pentru activitatea care nu va fi inclusă în contractul final. În cazul acordurilor-cadru, acest aspect trebuie analizat în corelare cu contractele subsecvente. Depunerea de oferte discrepante este unul dintre cele mai eficiente sisteme de trucare a licitaţiilor, manipularea nefiind atât de evidentă precum în alte sisteme utilizate frecvent, cum ar fi achiziţiile nejustificate dintr-o sursă unică.

 

4.    Există indicii cu privire la modificarea ofertelor după depunerea acestora

Sistem de fraudare – Manipularea ofertelor

 

5.    S-au primit contestatii relevante din partea celorlalţi ofertanţi în legatura cu factorii de risc identificati

 

Sistem de fraudare – Manipularea ofertelor

 

6.    In cazul in care procedura a fost reluata cu reestimarea valorii contractului, toti ofertantii mentin preturile ridicate prin comparatie cu noua valoare estimata a acestuia

Sistem de fraudare – Împărţirea pieţelor

 

Descrierea sistemului

 

Întreprinderile participante la înţelegere pot împărţi pieţe sau linii de producţie sau pot conveni fie să nu concureze în propriile zone de influenţă, fie să o facă prin măsuri de cooperare secretă, precum depunerea de oferte de curtoazie exclusiv. Uneori, la sistemele de cooperare secretă participă angajaţi - având uneori interese financiare în întreprinderea "concurentă" - care primesc o cotă din preţurile majorate artificial.

7.    Ofertantii respinsi nu pot fi localizati pe internet sau nu sunt inregistrati la Registrul Comertului

Sistem de fraudare – Împărţirea pieţelor

 

8.    Exista elemente/informatii la nivelul AM PODCA potrivit carora unele oferte au fost deschise in avans (in cazul in care exista un decalaj intre data limita de depunere a ofertelor si data deschiderii acestora)

Sistem de fraudare - Divulgarea datelor referitoare la oferte

9.    Sunt acceptate oferte sau documente care completeaza/modifica oferta castigatoare sau documentele de calificare depuse de catre ofertantul castigator (fara a i se fi solicitat clarificari in acest sens) dupa termenul limita de depunere a ofertelor

Sistem de fraudare - Divulgarea datelor referitoare la oferte

 

10. Procedura a fost precedata de o alta anulata nejustificat

Sistem de fraudare - Divulgarea datelor referitoare la oferte

 

Indicatori de frauda asociati factorilor de risc de tip D.

1.    Ofertantii necastigatori sunt angajati ca si subcontractanti

Sistem de fraudare – Împărţirea pieţelor

 

2.    Candidatii calificaţi se abţin de la depunerea unei oferte şi devin subcontractanţi (procedura restransa sau dialog competitiv) sau ofertantul cu cel mai scăzut preţ se retrage şi devine subcontractant (procedura deschisa)

Sistem de fraudare – Împărţirea pieţelor

 

3.    Exista modificari nemotivate sau frecvente ale contractelor, care conduc la majorarea valorii acestora

Sistem de fraudare – Oferte discrepante

 

4.    Dupa atribuirea contractului, au avut loc modificari sau eliminari ale cerintelor privind activitatile

Sistem de fraudare – Oferte discrepante

 


La cele de mai sus se adauga cele privitoare la conflictul de interese.

·  Reprezentantul legal/conducerea  Beneficiarului (directorii)

·  Membrii consiliului de administratie (daca este cazul)/organului de conducere al beneficiarului

·  Membrii Adunarii Generale a Actionarilor

·  Imputernicitul reprezentantului legal

·  Managerul de proiect/membrii echipei de proiect

·  Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/ evaluare a candidaturilor/ofertelor

 

 

 

 

 

 

 =>

- sunt actionari ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator

- sunt administratori ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator

- sunt cenzori ai contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator

- au legatura evidenta (nume) cu  actionariatul/reprezentantul legal/conducerea  contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator

 

·  Beneficiarul (autoritatea contractanta) este actionar/detine actiuni al contractorului/ subcontractorului/tertului sustinator

·  Ofertantul castigator detine conform certificatului constatator pachetul majoritar de actiuni/ parti sociale la alta firma participanta la procedura.

·  Tertul sustinator participa cu oferta independenta/ participa in alta asociere la procedura de atribuire?

  
 
Pentru consultarea informarilor si formularelor de verificare a suspiciunilor de conflict de interese si frauda in achizitii publice puteti acesa site-ul AMPODCA aici
 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu